הפניה לספרייה

ספריית Logisim מחזיקה קבוצה של כלים המאפשרים לך ליצור אינטראקציה עם מעגל באמצעות לחיצה ו גרירת העכבר באזור הקנבס. לרוב, כלי מיועד להוספת רכיבים מסוג מסוים לתוך מעגל; אבל כמה מהכלים החשובים ביותר, כגון הכלי Poke (#########) וה- בחר בכלי (#########), מאפשר לך אינטראקציה עם רכיבים בדרכים אחרות.

לעתים קרובות, כאשר הרכיב נבחר או מתווסף, Alt-0 עד Alt-9 משמש לשינוי התכונה נתונים Width שלו. שימוש מהיר במקשים מאפשר כניסת ערכים גדולים יותר, לדוגמה: ALT-1 ALT-2 donne 12.

כל הכלים הכלולים בספריות המובנות של Logisim מתועדים בחומר עזר זה.

Wiring library

#########   Splitter
######### #########   Pin
#########   Probe
#########   Tunnel
######### ######### ######### #########   Pull Resistor
#########   Clock
#########   Power on Reset
#########   Constant
######### #########   Power/Ground
#########   Do not connect
######### #########   Transistor
#########   Transmission Gate
#########   Bit Extender

Gates library

IEC ######### ANSI
######### ######### ######### #########   NOT Gate
######### ######### ######### #########   Buffer
######### ######### ######### #########
######### ######### ######### #########
  AND/OR/NAND/NOR Gate
######### ######### ######### #########
######### ######### ######### #########
  XOR/XNOR/Odd Parity/Even Parity Gate
######### ######### ######### #########   Controlled Buffer/Inverter
#########   Programmable logic array

Plexers library

#########   Multiplexer
#########   Demultiplexer
#########   Decoder
#########   Priority Encoder
#########   Bit Selector

Arithmetic library

#########   Adder
#########   Subtractor
#########   Multiplier
#########   Divider
#########   Negator
#########   Comparator
#########   Shifter
#########   Bit Adder
#########   Bit Finder

Memory library

######### ######### ######### #########   D/T/J-K/S-R Flip-Flop
#########   Register
#########   Counter
#########   Shift Register
#########   Random
#########   RAM
#########   ROM

Input/Output library

#########   Button
#########   Dip Switch
#########   Joystick
#########   Keyboard
#########   LED
#########   סרגל LED
#########   RGB LED
#########   7-Segment Display
#########   Hex Digit Display
#########   LED Matrix
#########   TTY
#########   Port I/O
#########   Repetar Local Bus
#########   RVB Video

Input/Output Extra library

#########   Swicth
#########   Buzzer
#########   Slider
#########   Digital oscilloscope
#########   pla

System On Chip components library

#########   Risc V IM simulator
#########   Nios2s simulator
#########   SOC bus simulator
#########   Memory simulator
#########   Parallel inpout/output expander
#########   VGA screen
#########   Jtag Uart component

Other library TTL,TCL,HDL-IP,BFH

#########   TCL REDS console
#########   TCL generic