ספריית קלט/פלט

ספריית הקלט/פלט כוללת רכיבים שנועדו להתאים לרכיבים טיפוסיים שנמצאים ב אלקטרוניקה להתממשקות עם משתמש.

#########   לחצן
#########   מתג טבילה
#########   ג'ויסטיק
#########   מקלדת
#########   LED
#########   סרגל LED
#########   RGB LED
#########   תצוגה בת 7 פלחים
#########   תצוגה משושה של ספרות
#########   מטריצת LED
#########   TTY
#########   Port I/O
#########   Repetar Local Bus
#########   RVB Video

Back to Library Reference