ספרייה אריתמטית

הספרייה האריתמטית כוללת רכיבים קומבינטוריים המבצעים פעולות אריתמטיות על שניים ללא סימנים ערכי השלמה ונקודה צפה.

#########   מוסיף
#########   מחסיר
#########   מַכפִּיל
#########   מְחַלֵק
#########   מבטל
#########   משווה
#########   שיפטר
#########   מוסיף סיביות
#########   מחפש סיביות
#########   מוסיף נקודה צפה
#########   מחסיר נקודה צפה
#########   מכפיל נקודה צפה
#########   מחלק נקודות צף
#########   שלילי נקודה צפה
#########   נקודה צפה למספר שלם
#########   מספר שלם לנקודה צפה

Back to הפניה לספרייה