ספריית זיכרון

ספריית הזיכרון כוללת רכיבים שזוכרים מידע.

######### ######### ######### ######### D/T/J-K/S-R Flip-Flop
######### Register
######### Counter
######### Shift Register
######### Random
######### RAM
######### ROM

חזרה אל הפניה לספרייה