ספריית השערים

ספריית גייטס כוללת מגוון רכיבים פשוטים, שלכולם יש פלט יחיד שערכו מוכתב לחלוטין על ידי התשומות הנוכחיות.

IEC ######### ANSI
######### ######### ######### #########   NOT Gate
######### ######### ######### #########   Buffer
######### ######### ######### #########
######### ######### ######### #########
  AND/OR/NAND/NOR שער
######### ######### ######### #########
######### ######### ######### #########
  XOR/XNOR/Odd Parity/Even Parity שער
######### ######### ######### #########   מאגר/מהפך מבוקר
#########   מערך לוגי הניתן לתכנות

חזרה ל עזר לספרייה