ספריית רכיבי System On Chip

ספריית רכיבי המערכת על שבב מכילה את כל הרכיבים הנדרשים לביצוע הדמיה פונקציונלית של א מערכת על שבב. דרישות מינימליות
assembler
מפרק

#########   סימולטור IM Risc V
#########   סימולטור Nios2s
#########   סימולטור אוטובוס SOC
#########   סימולטור זיכרון
#########   מרחיב קלט/פלט מקביל
#########   מסך VGA
#########   רכיב Jtag Uart

ספרייה אחרת TTL,TCL,HDL-IP,BFH

#########   מסוף TCL REDS
#########   TCL גנרי

חזרה אל הפניה לספרייה