העדפות יישומים

Logisim תומכת בשתי קטגוריות של אפשרויות תצורה: העדפות אפליקציה ופרויקט אפשרויות. העדפות היישום מתייחסות להעדפות המשתרעות על כל הפרויקטים הפתוחים, בעוד הפרויקט האפשרויות הן ספציפיות לפרויקט אחד. סעיף זה דן בהעדפות יישום; אפשרויות הפרויקט מתוארות בסעיף אחר.

אתה יכול להציג ולערוך העדפות יישום דרך התפריט | קובץ || העדפות... | (או, תחת Mac OS, תפריט Logisim), יופיע חלון עם מספר לשוניות. נדון בלשוניות אלו בנפרד, ואז נראה כיצד ניתן להגדיר העדפות משורת הפקודה.

כרטיסיית התבנית
הכרטיסייה הבינלאומי
כרטיסיית החלון
הלשונית פריסה
כרטיסיית הסימולציה
הכרטיסייה ניסויים
כרטיסיית התוכנה
כרטיסיית הגדרות המפקד של FPGA

אפשרויות שורת הפקודה

הבא: כרטיסיית התבנית.