אפשרויות פרויקט

Logisim תומכת בשתי קטגוריות של אפשרויות תצורה: העדפות אפליקציה ופרויקט אפשרויות. העדפות היישום מתייחסות להעדפות המשתרעות על כל הפרויקטים הפתוחים, בעוד הפרויקט האפשרויות הן ספציפיות לפרויקט אחד. סעיף זה דן באפשרויות הפרויקט; יישום העדפות מתוארות בסעיף אחר.

אתה יכול להציג ולערוך אפשרויות פרויקט באמצעות | פרויקט || אפשרויות... |. זה מעלה את חלון האפשרויות עם מספר כרטיסיות.

#########

נדון בכל אחת מהכרטיסיות הללו בנפרד.

כרטיסיית הסימולציה
כרטיסיית סרגל הכלים
כרטיסיית העכבר
כרטיסיית האיפוס

הבא: כרטיסיית הסימולציה.