לשונית העכבר

כברירת מחדל, בעת לחיצה על העכבר באזור הציור של Logisim, הכלי שנבחר כעת ישמש. אם אתה לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או לחץ על Control, זה יציג תפריט מוקפץ עבור הרכיב הנוכחי מתחת לעכבר.

Logisim מאפשרת לך לשנות התנהגות זו, פוטרת אותך מהצורך לעבור לסרגל הכלים ו/או לסייר כל הזמן. (זה עשוי להיות שימושי גם אם אתה שמאלי.) כל שילוב של כפתור עכבר ומשנה ניתן למפות מפתח (כל תת קבוצת shift, control ו-alt) ל- כלי שונה. הכרטיסייה Mouse מאפשרת לך להגדיר את המיפויים הללו.

#########

לשונית איפוס

#########

הכרטיסייה הזו פשוטה מאוד. שימוש רק בלחצן איפוס לדגם יאפס את כל ההגדרות ל הגדרת הדגם שהוגדרה בכרטיסיית התבנית.

הבא: מדריך למשתמש .