הכרטיסייה סרגל הכלים

הכרטיסייה סרגל הכלים מאפשרת לך להגדיר אילו כלים יופיעו בסרגל הכלים.

#########

הצד השמאלי הוא סייר המפרט את כל הכלים הזמינים, והרשימה בצד ימין מציגה את התוכן הנוכחי של סרגל הכלים. (שלושה מקפים "---" מציינים מפריד, אשר מצויר כאפור שורה.) בין הסייר לרשימה יש חמישה לחצנים ותיבה משולבת:

התכונות המשויכות לכלים אינן מוצגות בחלון זה; במקום זאת, תוכל להציג ולערוך אותם בתוך חלון הציור הראשי.

הבא: כרטיסיית העכבר.