הכרטיסייה סימולציה

לשונית הסימולציה מאפשרת הגדרה של האלגוריתם המשמש להדמיית מעגלים. פרמטרים אלה חלים על כל המעגלים מדומים באותו חלון, אפילו עבור מעגלים שקיימים בספריות אחרות הנטענות בתוכם הפרויקט.

#########

הבא: כרטיסיית סרגל הכלים.