הכרטיסייה פריסה

#########

כרטיסייה זו כוללת העדפות המשפיעות על ההתנהגות של עורך פריסת המעגלים.

הבא: הכרטיסייה ניסיוני.