הכרטיסייה חלון

#########

כרטיסייה זו כוללת העדפות המשפיעות על מראה החלון הראשי המשמש עבור Logisim.

הבא: הלשונית פריסה.