הכרטיסייה הבינלאומית

#########

כרטיסייה זו מאפשרת הגדרה של Logisim לפי העדפות אזוריות.

הבא: כרטיסיית החלון.