תפריט החלון

מזעור  Ctrl-M

ממזער (מסמל) את החלון הנוכחי.

מקסם (התקרבות ב-MacOS)

משנה את גודל החלון הנוכחי לגודל המועדף עליו.

סגור  Ctrl-W

סוגר את החלון הנוכחי.

ניתוח משולב

מציג את החלון הנוכחי של ניתוח משולב, מבלי לשנות כל אחד מהתוכן שלו.

העדפות

מציג את החלון העדפות יישומים.

כותרות חלונות בודדים

מביא את החלון המתאים לחזית.

תפריט העזרה

מדריך

פותח את מערכת העזרה לקטע "מדריך למתחילים" של מדריך להיות משתמש Logisim.

מדריך למשתמש

פותח את מערכת העזרה למדריך להיות משתמש Logisim.

הפניה לספרייה

פותח את מערכת העזרה להפניה לספרייה.

אודות...

מציג חלון המכיל את מספר הגרסה, מעורבב בין הגרפיקה של מסך הפתיחה. (ב-MacOS, זה פריט התפריט נמצא תחת תפריט Logisim.)

הבא: מדריך למשתמש.