הפניה לתפריט

סעיף זה מסביר את ששת התפריטים הנלווים לכל חלון לוגיסים מרכזי.

תפריט הקובץ
תפריט עריכה
תפריט הפרויקט
תפריט הדמייה
תפריט FPGA
תפריטי החלון והעזרה
פריטי תפריט רבים מתייחסים ספציפית לפרויקט שנפתח כעת. אבל כמה חלונות Logisim (במיוחד חלון ניתוח משולב ויישום חלון ההעדפות) אינם משויכים לפרויקטים. עבור חלונות אלה, פריטי התפריט הספציפיים לפרויקט יהיו נָכֶה.

הבא: תפריט הקובץ.