תכונות נוספות

תמצא להלן הצגת אפשרויות שונות אחרות של Logisim-evolution כגון:

- יצירת חבילות
- כיצד להפיץ אותם מחדש על גבי חוטים או כלים אחרים.מפצלים
- המשמעות של צבעי חוטים בסכמות
- כיצד להפקיד רכיבים באמצעות תווית ממוספרת עצמית
- כיצד למקם ברכיבי מַטרִיצָה

memroy

הבא: יצירת חבילות.