צבעי חוט

כעת אנו בעמדה לסכם את קשת הצבעים המלאה שחוטטי לוגיסים יכולים לקבל. הבאים מעגל קטן ממחיש את כולם בבת אחת.

#########

הבא: תווית ממוספרת עצמית.