הצבת רכיבים במטריצה

ב-Logisim-evolution אפשר למקם רכיבי מטריצה על הסכמטי שלך. כדי לעשות זאת, המשך כמו כדלקמן:
בחר בכלי הרצוי בחלונית הניווט, למשל נורית ה-LED, ו הזז אותו על משטח העבודה ולפני לחיצה כדי לשחרר אותו לחץ על מקש X . הצל של הרכיב יהפוך למטריצה קטנה של 2 על 2 של הרכיב.

#########

לחץ על הפינה השמאלית העליונה של המיקום שבו אתה רוצה למקם את המטריצה העתידית. ומלא את נתוני הטופס. ל דוגמה: אלמנטים בגודל 4x5 עם רווח של 4.

#########

אם תיוג עצמי מופעל, רכיבים יסווגו כ-_X_Y, דוגמה: Led_X1_Y0

הבא:מדריך למשתמש של לוגיסים.