הַדפָּסָה

כאשר אתה בוחר ב| הדפס... |, Logisim מציגה תיבת דו-שיח להגדרת התצורה של מה הוא מודפס.

#########

תצורה של ההדפסה

לאחר לחיצה על  אישור , Logisim תציג את תיבת הדו-שיח הרגילה של הגדרת העמוד לפני הדפסת המעגלים.