######### גנרי

ספרייה: TCL
הוצג: 2.13.0
דוגמה למראה: #########

התנהגות

ההתנהגות תלויה בקובץ התוכן של TCL.

סיכות

הפינים מוגדרים על ידי ישות VHDL. השימוש באותות תלוי בקובץ TCL. כדי להשתמש באותות ב קובץ TCL, עליך להשתמש באותו שם כפי שהוגדר ברכיב.

תכונות

קובץ תוכן TCL
סקריפט TCL שיבוצע. עיין בסעיף למטה למידע נוסף על סקריפט זה.
ממשק TCL ישות VHDL
ישות ה-VHDL שתגדיר את הממשק של הרכיב.

התנהגות כלי לתקוע

אף אחד.

התנהגות כלי טקסט

אף אחד.

חזרה אל ספריית TCL