######### מסוף האדומים

ספרייה: TCL
הוצג: 2.13.0
מראה: #########

התנהגות

ההתנהגות תלויה בקובץ התוכן של TCL.

סיכות

הפינים מוגדרים על ידי קונסולת REDS הסטנדרטית. השימוש באותות תלוי בקובץ TCL. כדי להשתמש ב אותות בקובץ TCL, עליך להשתמש באותו שם כפי שהוגדר ברכיב.

תכונות

קובץ תוכן TCL
סקריפט TCL שיבוצע. עיין בסעיף למטה למידע נוסף על סקריפט זה.

התנהגות כלי לתקוע

אף אחד.

התנהגות כלי טקסט

אף אחד.

חזרה אל ספריית TCL