עיצוב היררכי

ככל שאתה בונה מעגלים יותר ויותר מתוחכמים, תרצה לבנות מעגלים קטנים יותר שאתה יכול השתמש מספר פעמים כמודול מקונן בתוך מעגלים גדולים יותר. ב-Logisim, מעגל קטן יותר שמשתמשים בו מעגל גדול יותר נקרא תת-מעגל.

אם אתה מכיר את תכנות המחשב, אתה מכיר את מושג המשנה, בין אם זה נקרא שגרת משנה, פונקציה, שיטה או הליך בשפה המועדפת עליך. ה תפיסת מעגל המשנה מקבילה לזה, והיא משרתת את אותה מטרה: לפרק עבודה גדולה לגודל ביס. חתיכות, כדי לחסוך את המאמץ של הגדרת אותו מושג מספר פעמים, וכדי להקל על ניפוי באגים.

יצירת מעגלים
שימוש במעגלי משנה
בחירת המראה של מעגל משנה
התאם אישית את המראה
ניפוי באגים במעגלי משנה
ספריות לוגיסים

הבא: יצירת מעגלים.

#########