נתונים בינאריים ביג-אנדיאן

פורמט זה הוא תמונה בינארית גולמית של נתוני הזיכרון בקובץ. אין כותרות, אין הערות, אין קידוד. כנראה שלא ניתן לערוך את הקובץ בעורך טקסט נפוץ.
במצב big-endian הזיכרון נחשב כרצף של בתים ללא קשר לגודל המילים שלו, עם משמאל לימין את הבתים הגבוהים ולאחר מכן את הבתים הנמוכים. איורים ניתן למצוא בv3.0 hex bytes כתובות big-endian

נתונים בינאריים little-endian

פורמט זה זהה לפורמט הקודם עם אותם מאפיינים.
במצב little-endian, הזיכרון נחשב כרצף של בתים עם הכי פחות מימין לשמאל ביטים משמעותיים ולאחר מכן הביטים המשמעותיים ביותר. איורים ניתן למצוא בv3.0 hex bytes כתובות little-endian

הבא: תפריטים וקבצים קופצים.