הממשק הגרפי

בסעיף זה, נבחן כיצד להשתמש בחלקים של הממשק הגרפי של לוגיזם-אבולוציה.

#########

תוכל למצוא למטה קישורים לאלמנטים השונים.

קנבס
התפריטים
חלונית הסייר
סרגלי הכלים
טבלת התכונות
תכונות כלי ורכיב

הבא: הבד.