לחצנים ייצוא / ייבוא טבלה

שני הלחצנים ייבוא טבלה וייצוא טבלה מאפשרים לשמור ו בהתאמה טען מחדש הגדרת טבלת אמת.

המידע מאוחסן בקובץ TEXT בפורמט זה:

a b c_in | s c_out
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0 0 0  | 0  0 
0 0 1  | 1  0 
0 1 0  | 1  0 
0 1 1  | 0  1 
1 0 0  | 1  0 
1 0 1  | 0  1 
1 1 0  | 0  1 
1 1 1  | 1  1
הכללים הבאים חלים:

ניתן לייצא את הטבלה לקובץ, לשנות אותה ולייבא אותה מחדש. זה יכול להיות עזר שימושי עבור טבלאות מורכבות.

הבא: עריכת טבלת האמת.